Oldalak

2017. január 10., kedd

Tudat-ugrás 2017. Január eleje - Üzenetek


Felhívás január 13-a péntekre. Az alábbi üzenetek egymástól függetlenül az emberiség tudati ugrását jelenleg segítő Isten-i erőt taglalják./Milly

MAGOK, MAGYAROK
  a MOST születő ISTEN-i KIRÁLYSÁGUNKÉRT

Ma reggel, külön - külön, Czeke Andrással egy időben, egymástól függetlenül kaptuk a hírt, hogy megindult az ERŐ - tér átfordítása. Ezért egyesíteni kell szentséges erőinket. Az égi seregek teszik a dolgukat, mi pedig a pozitív energiáinkkal segítsünk a rezgés emelkedésében és készüljünk föl alázatos szívvel, a VILÁG-VILÁGOSSÁGÁNAK ÉRKEZÉSÉRE . Ő,  akit befogadunk, hiszen bennünk, velünk és általunk születik meg, mert így akartuk és így van. /Szelei MagdolnaNimród korona -Bagdad-IrakÍme a kérés:

Áldott Magok Magyarok, - szépséges Nemzete NAP-ba öltözött Babba Máriának, hős fiai lányai Jézus Úrnak !

Mind, akik szerelmetes szerelemben járnak, - rügyfakasztói Szent-, Angyali NIMRÓD KORONÁNKNAK !


Áldott Mi Mindannyian!


Újévben, Vízkereszt és Gyertyaszentelő-Boldogasszony közepén, 

13-án Péntek este 9 órakor 


„Magyar Nemzetemet, hűséges Népemet

térdeplő I M Á R A szólítom.”

Ki-ki, épp, ahol van, TÉRDEPELJEN le, és szívét megnyitva
 imádkozzon a Mindenek Teremtő Urához, aki bennünk ÉL, JÓ, és VAN, aki az EGY 

Imádkozzunk együtt  teljes szerelmetes HIT-tel a Kárpátok ölelésében,
 a MOST születő ISTEN-i KIRÁLYSÁGUNKÉRT. Jézus Úr -Esse – Újra ELJÖVETELÉÉRT!

EGY, - egyből KETTŐ, a „kettő”meg „egy” az HÁROM, a „három” EGY !

Úgy legyen, - mert ÚGY VAN !A Mén ( Nimród-Ménrót Unokái )

Az üzenetet fogadta és továbbította Szelei Magdi és Czeke András 2017.01.09. reggel

(Nagyon nagy öröm, hogy az alábbi  1/11 üzenet, ami a tudat-ugrásról tájékoztat, egybe esik az imára felszólításunk energetikai rendszerével hajrá TEREMTSÜNK EGYÜTT!/Szelei Magdi)

Mihály Arkangyal Gyöngyszemei 

Dicsőség 1/11 

Forrás: Who Needs Light 2017-01-01. 

Ford.: Láng Péter A BÉKE, JÓLÉT ÉS A SZABADSÁG 
VALÓBAN A TIÉTEK 

2017-01-01 


Mihály Arkangyal-Kijev-Ukrajna


Boldog, Dicsőséges Új Évet, Föld Családja! 
Itt Mihály Arkangyal üzen.

Amikor együtt dolgoztok őszinte együttműködésben, együttesen és külön-külön is Felemelkedtek. Amikor a háború foglal le benneteket, amely magába foglalja az alacsony rezonanciájú vitát és egyéb dolgokat, személyesen belemész egy csökkenő spirálba, és lassítod a haladást az Isteni Fénynek a Földön való helyreállítása felé, beleértve a Szabadság Alapok globális kibocsátásának menetét. Akár tudatában vagy ennek, akár nem, nincs jelentősége. A választásod a meghatározó, hogy szeretetben élsz vagy nem.


Amint ezt már nyilvánvalóvá tette az Isteni Felemelkedés Földi Csapata, a Mennyei Társaság olyan megbízható hírvivők által, mint Patricia Cota-Robles (amint alábbi Újévi Üdvözletéből látható) és mások, ennek a különleges évnek a kezdetén, bejelentettük és elhozzuk a Szeretet Fény ajándékait Istentől.


Én, Mihály Arkangyal egy örömteli megbízást kaptam Istentől, hogy elhozzak nektek – összhangban az Atya/Anya Istennel és a Mennyei Társasággal – egy inspiráló és fénnyel teli üzenetet 2017. első tizenegy napján, hogy segítsem Ébredéseteket és Felemelkedéseteket. Természetesen az Isten Terve a Föld számára ebben az időben az, hogy a globális Ébredést biztosítsa számos eseményen át, beleértve a Szabadság és Jóléti Programokat, a valuták átváltását (megj.: nemesfém fedezetűre) és az ideiglenes NESARA kormányok létrejöttét.


A szerető erőfeszítések minden apró mozzanata, a Tudatosság ébredésének minden pillanata, minden érzékelhető választás az akaratod feladása, Isten akaratáért tekintetében, felhalmozódó és öröklétű. Emelkedhetsz vagy visszaeshetsz minden egyes döntéssel, amit meghozol. Minden esetben, minden helyzetben visszavetheti mások eredményeit, a közös álmunkat, "A szabadság mindenki számára az Új Aranykorban" -t.

 Az Isteni Igazság soha nem kisebbít, szid, dorgál vagy megaláz, az Isteni Igazság megteremti a Világosságot.

Mihály Arkangyal vagyok, aki a Fényben áll veled, vagy érted – ahogy választasz.


(Christine Burk által csatornázva, 2017-01-01-jén.)

TEREMTSÜNK EGYÜTT 
EGY ÚJ PARADIGMÁT 
2017-BEN

(Patricia Cota-Roblestől www.eraofpeace.org)


2017. január 1. = 1-1-1, 2017. január 11-ig: =1-11-1 vagy 11:11


Amint 2017-be érkeztünk, az Ébredő Emberiség és a Mennyei Társaság megnyitotta a terepét egy paradigmaváltásnak, amely lehetővé teszi az Emberiség tömegeinek, hogy meghaladják a negativitást,
amely a felszínre taszította a tisztítást olyan sokkoló és tumultuózus események során, amelyek 2016-ban történtek. Tudom, az túl szép lehet ahhoz, hogy igaz legyen, de ez csak azért van, mert elfelejtettük annak Igazságát, hogy kik vagyunk, és miért vagyunk a Földön ebben a kedvező időben. Kérlek, olvassátok ezt a teljes hírlevelet nyitott szívvel és elmével és kérjétek az Én Vagyok Jelenléteteket, hogy feltárja számodra a te életbevágóan fontos részedet a 2017-re vonatkozó Isteni Terv ezen részében. Hatalmad van azon túl is, amiről tudsz, és az idő, hogy kifejezd Isteni Potenciálodat, MOST VAN!


Amikor hibát követünk el azzal, hogy csak a külső látszat alapján ítéljük meg a dolgokat, úgy tűnik döntő jelentőségű, néha meg éppen reménytelen, de semmi nem állhat messzebb az Igazságtól. A Fény Lényei a Világos Igazság Birodalmaiban dolgoznak szívósan, hogy segítsenek mindnyájunknak emlékezni arra, hogy multidimenzionális Lények vagyunk, akik a Tudatosság különböző szintjein funkcionálunk egyidejűleg. 

Azt akarják, hogy TUDJUK, hogy a fizikai sík, a Föld, amit mi olyan reálisnak gondolunk, a legkevésbé reális az összes a dimenzióhoz képest, amiben időzünk, és ez a fizikai sík a legutolsó dimenzió, hogy tükrözze a változásokat, amelyet az Ébredő Emberiség az Isteni Győzedelmlességgel közösen teremt az Okozatok Birodalmában, ahol minden kezdődik.


Az Új Föld az Okozatok Birodalmában 2012. december 21-22-én született. 2016-ban elértük az energia, a rezgések és a tudatosság kritikus tömegét, amely lehetővé tette, hogy az Isteni Tökéletesség Első Oksága portálját a teljes szélességére kitárjuk. Ez most azt jelenti, hogy a tökéletesség rendszerei az Új Föld számára, akadálytalanul áramolnak be ennek a bolygónak a mentális és érzelmi rétegeibe. Ezek a rendszerek rezonálnak az Isteni Szeretetnek, az Egységnek, Minden Élet Tiszteletének, az Örök Békének és az Isteni Végtelen Bőség Transzfigurációjának 5. Dimenziós Kristály frekvenciáival. De annak érdekében, hogy ezek a rendszerek érzékelhetően megjelenjenek mindennapi életünkben, neked, nekem és az Emberiség többi részének segítségül kell hívni az Isteni Fényt, hogy átalakítsa a Föld felszínének negativitását. Aztán fel kell hatalmaznunk a tökéletesség rendszereit Isten Oksági Testéből, hogy szabadon fókuszáljon azokra, gondolatainkkal, érzelmeinkkel, szavainkkal, cselekedeteinkkel, emlékezetünkkel és hiteinkkel.


2017. első 11 napja lehetőséget nyújt számunkra, hogy a Föld és minden élőlénye átkatapultáljon a Fény felé történő erőteljes haladásra. A Fénynek ez az Ajándéka a Magasságból nem csak azáltal meghatározó, hogy segítse az Emberiség Ébredését, hanem, hogy az Emberiség mint tömeg legyen a Nyitott Ajtó a tökéletesség rendszerei számára az Új Földön.


Isten Anyánk/Apánk és a Mennyei Társaság megerősítette, hogy a legnagyobb szükség arra van 2017. idejére, hogy az Új Földről való tökéletesség rendszerei, amelyek társulnak az Örök Békével és Isten Végtelen Bőségével, kézzel fogható valósággá váljanak minden egyes ember számára a Földön. Hogy segítsük a Fény Lényeinek ezt a sürgős szükségletű idejét, megadatott nekünk a Fény olyan aktivitása, amelyet már ez a hírlevél is tartalmaz. Az Atya/Anya, Istennek ezek az önzetlen Követei azt üzenik, hogy fel akarják erősíteni fohászainkat az ezerszeresére minden időben, amikor részt veszünk a Fény eme aktivitásában.

Kérlek, hallgassatok a Szívetekre 
és legyetek a Béke Vezető Jelenléte 
és az Isten Fényére Nyitott Ajtó erőssége, amely Isteni Sorsfeladatotok 
ebben a Kozmikus Pillanatban. 


2017. ELSŐ 11 NAPJA

A Mennyei Társaság szerint a Fény példátlan beáramlása lesz a Földön lerögzítve minden egyes ember Szív-Lángjának Istensége jelenlétével az ő ÉN VAGYOK TELJES JELENLÉTE által, 2017. első 11 napja folyamán. Ezután minden egyes ember ÉN VAGYOK JELENLÉTE képessé válik ezt a Fényt használni, hogy segítse vele saját felgyorsult Átalakulását az év hátralévő részében.A Fény Lényei arról tájékoztattak minket, hogy a Fénynek ez az új frekvenciája hozzájárul, hogy elhozza a tökéletesség rendszereinek Igazságát az Új Földre az Emberiség tömegeinek szívébe és tudatos elméjébe. 

Ennek az Igazságnak a realitása lesz a kritikus faktor az Emberiségnek a félelemből való kiemelkedése és az emberek elutasító reakciói letisztításának kiteljesítésére, amelyek a felszínre lökődtek az egész bolygón a 2016. évi események során. Ez egy élet-átalakító faktor is lesz a tökéletesség rendszereinek megnyilvánulására az Új Földön az Örök Békével és az Isteni Végtelen Bőséggel együtt.


Numerológiailag 2017. az EGY év, 2+0+1+7=10 és 1+0=1. Az Egy az a szám, ami az újjászületést, az átalakulást és a kezdeteket jelenti. Újév napja, 2017. január 1. 1 év, 1 hónap és 1 nap lesz= 1+1+1. Tizenegy nappal később, 2017. január 11., 1 év, 1 hónap és 11 nap lesz, = 1-11-1 vagy 11:11. 

A tizenegy, a fizikainak az Istenivé való átalakulása mesterszámára utal. 11:11 a szent geometrikus kód az Emberiség DNS-ében, amely az Emberiség Ébredésének kezdete sok évtizeddel ezelőtt. Sok ember már megfeledkezett Ébredésünknek erről a finom motíválójáról, de a Fény új frekvenciáival januárban vissza fogjuk kapni és azt mondjuk, hogy többé már nem ez lesz a helyzet.


Az első lépés számunkra a Fénynek ebben az Aktivitásában, hogy Átalakítsuk a felszíni negativitást.Megjegyzés: Rámeditáltam, és igazolást kaptam mindezekre az égiektől. Egyébként a 13-a péntek is az átalakulásról szól, a fizikaiból az Isten-ibe. Most nem kell ehhez meghalni, ebben a fent leírt óriási energiák segítenek. /Milly
2017. január 3., kedd

HUN = AVAR = MAGYAR 2016.09.01.


 "A hun-magyar /hunni=hungari/ azonosság annyira természetes; annyira megkérdőjelezhetetlen volt, hogy például a XI. században, sőt még a XVI. században is (!) a kortárs magyarokat is hunoknak mondták. Egy XII. századi forrás Sz. Lászlót az avarok kagánjának, a hunok királyának mondta ...."
HUN = AVAR = MAGYAR

A hun-magyar /hunni=hungari/ azonosság annyira természetes; annyira megkérdőjelezhetetlen volt, hogy például a XI. században, sőt még a XVI. században is (!) a kortárs magyarokat is hunoknak mondták: 
1052-ben Henrik német császár contra Hunnorum vezette a seregét (Vita Bennonis), 
1100-ban egy XII. századi forrás Sz. Lászlót az avarok kagánjának, a hunok királyának mondta (Hyrene, filia chagani Avarorum, id est Hunnorum regis: Tractatus de Invest.Ep.), 
1113-ban II. Bélát is rex Hunnorumnak írták (Vitae Ottonis Ep. Bamb.). 
S az sem volt kétséges, hogy a hunok és az avarok egyazon vagy rokon-népek voltak. Ezt még a németérzelmű Paulus Diaconus is így rögzítette (596. évnél: hunni, quoquae qui et Avares dicuntur) s a jól tájékozott pápa sem volt másképpen: 824/26-ban II. Jenő pápa ezt íratta le: Hunnia, quae et Avaria dicuntur.


J.W. Valvasor 1689-ben megjelent híres nagy könyvében (Die Ehre dess Herzogthums Crain) a legkézenfekvőbb megállapításként közli, hogy nagyot tévednek azok, akik a hunokat például germánoknak vélik (mint például Aventinus, Florentinus, Crantzius), ellenkezőleg a HUNOK, az AVAROK, és a MAGYAROK (Ungarn) EGY NÉPNEK TEKINTENDŐ!

Minden pápai bulla azzal kezdődött (évszázadokon keresztül) „A Királyi Scythák utódai, a Hunok és Avarok leszármazottai, a mai Magyarok”Videó:


2016. december 31., szombat

Most van itt az idő - Judas Iscariot 2016.12.27.Most van, hogy készen legyetek megtenni az erőfeszítést.
Most van, hogy megértitek, kik vagytok, és milyen szerepet töltötök be a Földön.Most van itt az idő

Judas Iscariot
2016. december 27. kedd
Csatornázó: Ann Dahlberg

Iscariot Júdás vagyok, és mindenekelőtt mindannyiotokat üdvözöllek. Ma egy gyönyörű nap van és az új idő számotokra a Földön megkezdődött. – Egy új és gyönyörű idő, ahol sok ígéret teljesülni fog.

Kedves gyerekek a Földön, ez elkezdődött. Egy új világ fekszik most a lábatok előtt. Éppen csak  be kell lépnetek és ünnepelni, kedves gyerekek a Földön, mivel most van az, hogy újrateremtitek a világotokat olyan hellyé, amire a szívetek vágyik. Ez mindenkinek egy olyan hely lesz, ahol mindannyian egyek vagyunk. Ti vagytok a teremtők, a mesterek és újraépítetek egy sokkal szebb és pompásabb világot, mint amit mögöttetek hagytok. Mindannyian veletek vagyunk ebben a munkában. Nem vagytok egyedül. Több ezren vannak körülöttetek kedves gyerekek a Földön. Itt nagyok az elvárások, amint a labda elkezdett gurulni, és ahogy Teréz anya mondta, a gördülés gyorsabb és gyorsabb. 

Az RV elkezdődött kedves barátaim és az ásót belevágtuk a földbe. Más szavakkal elkezdődött a munka és egy új program fog kivirágozni mindenütt a világon. Most van itt az idő kedves gyerekei a Földnek. Az idő most van...

Most van, hogy készen legyetek megtenni az erőfeszítést – a lelketek munkája arra várt, hogy ezt megtegyétek. Sok minden történik, nem mindenki fogja megérteni, mi is történik, de mindenki hallani fog róla és mindenütt írnak róla – egyik közzététel a másik után, a mostba kell kapaszkodnotok kedves gyerekek, az időtök most jött el. 

Most van, hogy megértitek, kik vagytok, és milyen szerepet töltötök be a Földön. Most fogjátok eldobni az álarcotokat és megmutatni, kik vagytok valójában. Ezután a többiek is el merik dobni az álarcukat és megmutatnia valódi énjüket. Mi mindannyian a magunk szerepét játszottuk a Földön, de mélyen belül mindig tudtuk, kik vagyunk –  gyerekek, akik kiugrottak a legszentebb tűzből és akiket ugyanúgy szerettek és üdvözöltek otthon, amíg egyszer elhatároztuk, hogy visszatérünk az eredetünkhöz. Isten szeret mindannyiunkat és mi mindannyian része vagyunk annak a tűznek, ami ő. Egyek vagyunk, mi mindannyian Egyek vagyunk, függetlenül attól, hogy az Univerzum melyik részéből jövünk. Ez egy óriási gondolat – egy kicsit nehéz, amikor idejövünk a Földre, de ennek ellenére igaz. Az igazságot néha egy kicsit bonyolult megérteni, de mélyen a szívünkben tudomásunk van róla.

Ez az igazság tudása most lassan szétterjed az egész Földön. Egyre többen és többen nyílnak meg a belső tudásra és elkezdik élni azt az életet, amit igaznak és valóságosnak éreznek. Ez néha ellenállásba ütközhet, de még ezek az akadályok is el fognak tűnni.

Nem sokan vannak, akik megadás nélkül képesek látni az igazság fényét. Vagy elkezdik látni a saját Fényüket, vagy elmenekülnek olyan helyre, ahol a fény nem érhető el. Nehéz lesz most olyan helyet találni a Földön, mert a Fény mindenhova bevilágít. A Fény azért jön, hogy a szívetekben legyen, érezzétek és hagyjátok, hogy beragyogtassa a napjaitokat. A kezetek hadd dolgozzon a fény szolgálatában és  legyetek elnézőek, ha a Fény nagyon erős és türelmes. Az a ti fényetekre vár és hogy segítsen, hogy fellángoltassátok, így a nagy lángok beterítsék a világot. Ezek a melegség és e szeretet lángjai, a minden és mindenki iránti szeretetért a Földön. 

Ti most egymásért dolgoztok, az egységért, amiben egyszer voltatok, de elfelejtettétek visszahozni azt a történelmi időkben. Most az emlékezésetek útján vagytok és a szeretet kezével megépítitek az új világotokat. 

Kedves gyerekek, ti kezelitek a Földet és ezért mi hálásak vagyunk. Ez az öröm ideje, amibe beléptünk. Ez az igazság és a szeretet ideje. Ti lehorgonyoztátok a fényt a Földre és mi veletek vagyunk ebben az óriási és fantasztikus munkában. 

Bátorságotok és erőtök van, hagyjátok, hogy most teljesen a szívetek vezessen titeket és a világotok a legcsodálatosabb világgá fog válni.
Sok szeretettel:
Judas

Fordította M Anna


Megjegyzés: Jézus jól tudta, hogy milyen szerepet kell betöltenie a Földön. Ezért ő kérte meg Júdást, hogy árulja el a hatalomnak, hol tudják őt megtalálni majd egyedül. Nem akarta, hogy a tanítványai is bajba kerüljenek. /Milly
Forrás:  http://tegyukszeppeavilagot.hupont.hu/92/jezus-oneletrajza
Ősbuda nyomában - Kozsdi Tamás 2016.12.24.A sok eltitkolt történelmi tény közül az egyikről készült Karácsonyra egy kis összefoglaló. A leletekről most már nem lehet hallgatni. Itt az ideje kezdeni valamit múltunk emlékeivel.
Milly 


Kozsdi Tamás: 
Ősbuda nyomában 

28 perces film 
2016.december 24.A felvételek 2016. november 14-én Telehold napján készültek,
amikor a Hold rendkívül közel járt a Földhöz.


2016. december 23., péntek

Az emberi faj morfogenezise! -Mihály Arkangyal 2016. 12.19.


"Ez a nagyon magas frekvenciájú gamma fény érkezése a birodalmunkba teljesen újrakódolja a DNS-ünket és újrateremti a sokszintű testünket tiszta, kristályos, felemelkedett lényekké, amilyenek a kezdetben voltunk."

Ezt tulajdonképpen az előző bejegyzés magyarázataként értelmezhetjük.

http://amivilagunk11-12.blogspot.hu/2016/12/egy-ismeretlen-eredetu-energiahullam.html
Milly


Mihály Arkangyal 

Az emberi faj morfogenezise!

December 19, 2016 MICHAEL LOVE
2016. december 19.
Mihály arkangyal

Kedveseim, 2016 végén hihetetlen gamma fényhullámok bombázzák a Föld bolygót a valaha észlelt legmagasabb szinten! 

Ez a Fény forrásadatokat tartalmaz (mindent ami – az Akasha), és erőteljesen átalakítja az emberi fajt egy sokkal hatalmasabb, korlátlan lehetőségekkel rendelkező fajjá.
Ez a Nap által létrejövő alkímia egy metamorfózisos folyamata, ami megváltoztatja a mi testünk atomjait szénbázisú alapról egy finoman hangolt szilikon-kristályrendszerré.

Mi a hajtja ezt a biológiai morfogenezist? 

Azt mondhatjuk nektek, hogy ezeket a változásokat, amik az emberiségben történnek, a szuper-töltésű plazma sugárzások állandó hullámai okozzák, amik felénk áradnak a Tejút galaxisunk magjából. Ezek a sugarak belépnek a Földbe, kibocsájtanak egy ionizáló sugárzást, ami semlegesít, megtisztít, újrakódol, energetizál, átalakít és újraépít, megengedi minden élő rendszernek, hogy kiteljesedjen és több levegőt tudjon belélegezni.  

Az „ionozáló sugárzás” definíciója: „sugárzás, ami olyan részecskékből áll, amelyek önmagukban elegendő kinetikus energiával rendelkeznek, hogy felszabadítsanak egy elektront egy atomból, így ionizálják azt.” Ez megerősíti azt az elképzelést, hogy ezek a napból eredő ionos részecskék rendelkeznek az emberi atommagok átvágásának képességével, így megváltoztatják azoknak a kémiai kötéseit és megváltoztatják az atomi szerkezetünk megjelenését. Ez megváltoztatja az elemi testünk bázikus komponenseinek az arányát, így egy sokkal gyorsabb rezgésű forgásba visznek át és örökre megszabadítanak minket a szénalapú atomi kódtól.

Mi egy fiziológiai kiemelkedésen megyünk keresztül egy magasabb rezgésbe és mi ezt lépésről lépésre, sejtről sejtre tesszük meg. Ez a morfogenezis!
Ez a humán fajnak egy izgalmas fejlődése önmagában egy sokkal fejlettebb formába! 

Hamarosan nem leszünk többé egy nulla-osztályú, primitív, barbár faj, amelyik  a sötétben működik, hanem egy globális, intergalaktikus társadalom, amely az intelligenciát és a szeretetet használja a magunk és a világ vezetésére!

Ez a nagyon magas frekvenciájú gamma fény érkezése a birodalmunkba teljesen újrakódolja a DNS-ünket és újrateremti a sokszintű testünket tiszta, kristályos, felemelkedett lényekké, amilyenek a kezdetben voltunk. 

Mi az, ami a tudatunkat ilyen izgalmas szintre növeli? Micsoda egy bizonysága ez ennek a magasabb tudatosságnak? 

Most könnyen képesek vagyunk átlátni az illúzionáris mátrixon, mivel a ránk gyakorolt hatása elhanyagolható! Ami bennünk belül történik, az egy összetett és mágikus megjelenés és mivel végrehajtjuk azt, bizonytalan szakaszokon megyünk keresztül! 

Itt van néhány elképzelés, amit a belső, disszonáns impulzusok stabilizálásának a segítésére használhattok: Kezdjétek örömmel és szeretettel – ha nevettek, boldogságot éreztek, szerető érzéseket észleltek, szexeljetek, hallgassatok zenét, viccelődjetek a barátaitokkal, így felfelé emelkedtek, transzmutálódtok, építkeztek, kitágultok és megsokszorozzátok az összes belső energiátokat a hatékonyan működő fény nagy keverőedényében. Mindig figyeljetek a ti és mások legjobb pillanatára. 

Az elfogyasztott étel fontos, és ha hallgattok a testetekre, elmondja nektek és rájöttök, mit nem jó ennetek és mit igen, amik jobban hozzájárulnak a felemelkedéshez szükséges igényekhez ahelyett, hogy megerőltetnétek a testeteket toxikus és alig emészthető dolgokkal. Körülöttetek minden rezgéseket közvetít; válasszátok a legjobbakat, azokat az illatokat, amik veletek rezonálnak és azokat a hangokat, amik emelik a rezgéseteket.

A meditáció csodálatos a bennetek levő kiegyensúlyozatlan frekvenciák kiigazítására. Nincs szükségetek semmire a csenden kívül. Így tudtok önmagatokba merülni valamint kapcsolatba lépni mindennel. 

Mindig keressétek a tudást! Minden bennetek van, ha azonban kinyíltok az információ elfogadására, akkor aktiváljátok a saját memóriátokat és kódjaitokat. De ne felejtsétek el használni a saját frekvenciátokat minden információ megszűrésére, így csak azt használjátok, ami valóban együtt rezeg a ti igazságotokkal, az egyedi énetekkel. Ami másoknak segít, nem biztos, hogy hasznotokra lenne.

A biológiai órátok molekuláris szerkezetét valóban eltávolodik a tudatalattitokból, és az idő és a tér kezdi elveszíteni a pillanatát és kezdi elveszíteni a megfelelő vonzerejét a lelketek számára. Sokan közületek egy kicsit elveszve találjátok magatokat az időben, mivel valóban ti vagytok azok, akik a lét egy 4. dimenziós frekvenciájából átmentek az 5. dimenziós mindent megismerő megértésébe mindennek, ami van.

Az idő összeütközésbe kerül önmagával és hatványozott mértékben felgyorsul a zéró pontra, így azt mondhatjuk, hogy ez szó szerint az idő vége, és az idő lejárt. Ideje befejezni a belső gyógyulást és önmagatokat minden szempontból a lehető legmagasabb szintre vinni. Legyetek kifogástalanok mindenben és teremtsétek újra magatokat, újuljatok most meg a ti valódi énetek szuper-lényévé!
Itt az ideje a mi ügyünkké lenni és egy komoly erőfeszítést kezdeni, hogy megváltozzunk belülről kifelé a lelkeink érdekében. 

Terjesszétek ki a létetek 3D-ből az 5D-be! Csak 5D-nek lenni. Úgy létezzetek és éljetek! Ez ilyen egyszerű és így tudtok egyenesbe kerülni a szuper frekvenciátokkal, ami most lehorgonyozva van Gaián! Ezt jobban kell akarnotok, mint bármi mást az életetekben és az önmagatok minden területén (az új DNS program), hogy teljesen megkapjátok ezt. Tudjuk, hogy ti valóban akarjátok azt, és mi azért vagyunk itt, hogy fogjuk a kezeteket, amint megyünk haza a boldogságba.

Amint folytatjátok az új 5D integrálását, egy olyan lehetőséget teremtetek, amivel túlléptek minden alacsonyabb törvényen és beléptek abba az időfolyosóba, ahol a világoknak és a valóságoknak több változata és az rugalmassága van. A ti feladatotok újraegyesülni a többi énetekkel, átjutni a téridőn és végül átölelő karokkal elfogadni és békében lenni a többi énetekkel.

Sok kulcsot megosztottunk veletek mindezekkel kapcsolatban és olyan sok minden felfedetlen maradt a kijelölt óráig. Át kell alakítani magatokat, mint a lét erejének az összegzését, ami egyensúlyban van az örökké táguló most pillanataitokban. Úgy beszélünk hozzátok, mint fejlődő emberekhez – mint a Fény hírnökeihez. Megtapsolunk titeket a nagy elhatározásotokért, hogy újrateremtitek az eljövő legmagasabb és legnagyobb változatát annak, amit el tudtok képzelni.

Ha körülnéztek a 3D-s társadalmon, észreveszitek, hogy sok, még nemtudatos ember először kezd el átlátni a mátrix illúzióján és remélhetően érzi, hogy valami új épül a bolygón!

Miközben ebben az időben egyre több szociális zavargás és változás van mindenütt a Földön, tudjátok, hogy ez az új forrás-fény-adatok érkezésének a természetes hatása, ami soha nem volt elérhető korábban!

A Fény beragyog a sötétségbe és minden dolog kiderül!

Észreveszitek, hogy a fősodrású média, a politika és minden mátrix által ellenőrzött rendszer hamarosan utat ad a történések egy tisztább változatának! Egyszerűen, „könnyen átláttok a marhaságokon”; legtöbbünk érezheti, hogy sokkal intelligensebbé, szeretőbbé, kevésbé visszavágóvá, erősebb lényekké váltunk, mint egy vagy két éve voltunk! 

Hogy van az, hogy jobbítjuk magunkat? A mi DNS-ünk átformálódik ennek a mindent átható gamma fénynek köszönhetően és teljes mértékben aktiválódik, amint mi igazi isteni és sokkal fejlettebb lényekké válunk, amik vagyunk!

A mi mindannyiunk munkája a különböző angyalokkal együtt a mátrix darabokra törésével kezdődik. A tudat fénye mindenen áthatol a kozmoszban és semmi sem fogja és tudja megállítani azt!

Legyetek bizakodóak és boldogok, hogy ez a nap eljött és megengedi mindannyiunknak az előrehaladást és az alkalmazkodást több fényhez, ahogy haladunk!

Azért jöttünk, hogy a béke és a bőség világát teremtsük meg mindenkinek, és ez a megvalósulás egyre jobban és jobban áttör a mi új valóságunkként!
Köszönöm a részvételeteket itt a Földön.

Soha ne gondoljátok, hogy nem vagytok fontosak, mert tulajdonképpen ti vagytok a legfontosabb lények! Ha nem  jöttünk volna ide értetek szándékosan és kitartani a végsőkig, minden elveszett volna.

Emeljétek fel a fejeteket, és látni fogjátok az új nap hajnalát!
Isteni sebességgel:
Mihály arkangyal

Angol nyelvű felolvasás:

Fordította: M Anna
2016. december 21., szerda

Egy ismeretlen eredetű energiahullám bombázza most a Földet 2016.12.18-19.


Mérőműszerek különös energiaváltozást mutatnak a Földön. A tudósok nem tudják mire vélni. Kissé ijesztőnek tartják. Pedig egész másról van szó. Az égiek már régen beígérték nekünk, hogy segítenek egy óriási energiahullámmal az átalakulásunkban, hogy alkalmassá váljunk a magasabb dimenzióban való létre. E nélkül várhatnánk még legalább 300 évet, hogy az emberek többsége megváltozzon annyira, hogy egy boldogabb világban élhessünk. (Mint ahogy sokan így is jósolták) Addigra már rég késő lenne. 

Az alábbi cikk a fizikai mérésekről szól, a következő bejegyzésben osztom meg Mihály Arkangyal üzeneték, aki részletes magyarázatot ad a jelenségről.

Figyeljük csak meg, ki hogyan tudja ezt az energiát "megemészteni".  Aki fogékony rá, az csodás változáson megy keresztül... most.... Aki nem akarja, vagy nem tudja befogadni ezt, akár meg is zavarodhat.... Meditációval, lazítással, testmozgással, imával és jókedvvel, szeretettel tudunk magunknak és másoknak is segíteni a könnyebb átalakulásban.

Boldog szép Új Életet mindenkinek!
Boldog Karácsonyt, Fény- és Szeretet-ünnepet!

MillyEgy ismeretlen eredetű energiahullám bombázza most a Földet

2016. december 18 – 19.


Egy óriási energiahullám befolyásolja az egész bolygót, amit VÉLETLENÜL észlelt a MIMIC TPW mikrohullámú háttér képalkotó. Jelenleg ez folyamatban van, a 2016. dec.19. 1:20 de. US középidő szerint.

A linkek, amin látni lehet az eseményt:

Ez nem egy hiba, komputer hiba vagy hamisítvány –  kivéve, ha valaki az univerzumban elhatározta, hogy meghamisítja az adatokat valamilyen okból.

Ez a rendszer általában kicsapódásokat/ vízgőzt mutat, mégis néhány esetben nagy energia-visszacsapódások láthatók, ha a Nap, az űridőjárás és egyéb energiajelenségek érik a bolygót.

Az X típusú fáklyákra láthattunk példákat, és ugyanebből a forrásból nagy Föld felé néző Koronakisülések okozta óriási zavarokat – ez a „energiahullám” azonban létrehoz egy visszacsapódást, ami keresztezi ugyanazokat a hullámhosszokat, amiket a MIMIC mikrohullámú háttér képalkotó detektált (és használt).

Az energia átöleli a bolygót mindkét (minden) oldalról hosszú órák óta. Ez az energia dec. 18-án kezdett létrejönni kb. 15 órakor (UTC), és folyamatosan tart.
A GOES monitorai ellenőrzik az X-sugár-áramlásokat, amik alacsony aktivitást, közepes napszelet mutatnak, nincsen fontos napvihar, az ionoszféra összes elektrontartalma ”minimumot” mutat...  a forrás/ ennek az eseménynek az oka még „ismeretlen”.

Ha ez az „esemény” valóban létrejött (ha valóban „reális), akkor mi a bolygó hatalmas mennyiségű energiabecsapódását látjuk, amit egy bolygószintű széles mikrohullámú visszacsapódás okoz, ami túlmutat a skálán.

A mikrohullámok DC energiává alakulnak egy természetes “rectenna” (a mikrohullámú energiát egyenáramúvá alakító) folyamatban, a hullámok a Föld magnetoszférájában csapdába esnek – a rádióhullámok átalakulnak DC erővé, és lekerülnek a talajba (földbe).  A talaj végül a Föld magja lesz.

Ha ez valóban igaz, akkor az energia potenciális menyisége, ami bekerül a bolygó magjába, óriási lehet  – ez természetesen növelheti a vulkanikus aktivitást és nagy földrengéseket okozhat.

Nem tudom, mit tegyek ezzel –  ez az első eset, hogy valaha ilyen nagy dolgot láttam, mint ez,  ilyen óriási területen, amit a MIMIC mutatott. Folytatjuk a megfigyelést  – a következő hét talán elmondja, mi lesz (ha bármi) ebből a különös eseményből.

Forrásanyag: Dutchsinse

Kapcsolódó anyagok:

A 7. dimenziós transzformációs  gamma sugarak masszív robbanása várható december 26-án. 

James Gilliland: A Földet most érő nagy energiahullámok első dokumentált megerősítése
Fordította: M Anna
2016. december 20., kedd

Nimród üzenete a MAGoknak - Sólyom Nemzet-s-Ég 2016.12.18.Én, Nimród december 21-én veletek leszek.Testvérem, hívjál meg a tűzhöz, hogy veletek együtt ünnepelhessem a szeretetet és a szabadságot.
Nimród üzenete a MAGoknak


Sólyom Nemzet-s-Ég
december 18., 17:43 ·

A mai napon az alábbi üzenet, tanítás érkezett. Végtelen szeretettel ajánljuk minden MAG testvérünk figyelmébe:

"Drága szeretett gyermekeim, népem!

Nimród vagyok, a csillagos ég uralkodója, ki Öreg Isten vérét és Nagyboldogasszony szeretetét hordozza magában.

Engedjétek meg, hogy egy történetet mondjak el Nektek.

Gyermekként, mikor egyszer édesapámmal sétáltam az erdőben, így szólt hozzám az én Mágus édesapám:

„Nimród, eljött az idő, hogy megtudd, az Öreg Isten vérét hordozod magadban, minden egyes sejtedben Nagyboldogasszony szeretete van. Ez tesz Téged igazi királlyá, ez tesz Téged szolgává, mert az igazi uralkodó az szolgája saját népének.
De azt is tudnod kell, hogy e nép, melynek szolgája vagy, a királyok népe, és mindegyikük hordozza magában az isteni minőséget, melyet te is hordozol magadban. E nép gyermekei közül bárki lehetne uralkodó, amennyiben bejárja azt az utat, melyet az Öreg Isten és Nagyboldogasszony mutat neki.
Nimród, drága fiam, Te meghallottad az Öreg isten óhaját és Nagyboldogasszony hívását, hogy Isten oroszlánjaként óvjad és vigyázzad a királyok népét. Eljön az idő, mikor más istenségek ezt a népet el akarják taposni, ezért a Te feladatod lesz mindig, - örökkön – örökké -, hogy ezt a népet óvjad és vigyázzad.
Tudd, hogy létezik egy hatalmas szeretetenergia ebben a világban, mely pecsétként köti össze és szövetségben tartja az embert az Univerzummal. Ez egy szent pecsét, melyet mi Szent Koronának hívunk, és ennek a szent pecsétnek az energiája és a neki tett ígéretünk kötelez minket arra, hogy minden ember fejét felemeljük a porból és a szellemét megnyitva szabaddá tegyük. Mert tudnod kell Nimród, ha a királyok népe szabad, akkor általunk szabaddá válik minden nemzet és a Földön újra paradicsom lesz.”

Mikor édesapám átadta nekem ezt az információt, akkor értettem meg a hatalmas felelősséget, mellyel saját népem és az emberiség irányában tartozom.

Én, Nimród mondom Néktek, Ti mindannyian hordozzátok magatokban az Öreg Isten vérét és Nagyboldogasszony szeretetét.
Ezért a Ti felelősségetek nem kisebb, mint az enyém. Ezért hát forduljatok egymás felé, hiszen egy vérből és egy szeretetből valók vagytok. Együtt, kéz a kézben, saját szeretetünk által tudjuk csak felemelni a világot.

Én a csillagos égen, éjjel-nappal a végtelen szeretetben és harmóniában, Ti pedig lenn a Földön testben, lélekben és szellemben, hogy minden síkon, minden dimenzióban a szeretet, béke és harmónia uralkodjon. Mert, ahogy Ti lenn a Földön, Én úgy fenn az Égen, s a királyok népének a békéje és szeretete lesz a szeretet és a béke a Földön.

Én, Nimród december 21-én veletek leszek.

Testvérem, hívjál meg a tűzhöz, hogy veletek együtt ünnepelhessem a szeretetet és a szabadságot.


Én, Nimród kilövöm íjamból a szeretet nyílvesszejét, mely körbe repüli a Földet és az Ő szárnyalása hirdeti, hogy mindenki megtudhassa, hogy a mágusok népe feltámadt, mint Főnix hamvaiból.

Drága szeretett gyermekeim, véreim!

Éljetek szakrális királyokként és mutassátok az utat az emberiségnek, mert csak egyetlen út van, a FÉNY útja, mely szeretettel van kikövezve.

Az Én békém legyen Veletek! Tegyétek a dolgotokat, alázattal szolgáljátok a Földet és az emberiséget!"

ÁLDÁS!
Sólyom Nemzet-s-Ég